Reiseforsikring

Reiseforsikring med Nortlander Har du husket å tegne en reiseforsikring?

Husk forsikring

Det blå sykesikringskortet dekker deg når du er på ferie i utlandet, men det har sine begrensninger. Blant annet dekker det ikke behandling på privatsykehus, og noen ganger er det nettopp disse sykehusene som ligger nærmest på reisemålene i Alpene. 

Trygg reise med reiseforsikring

Du skal kjenne deg trygg når du reiser med oss. Derfor har vi valgt å samarbeide med forsikrings-selskapet Europeiska ERV når det gjelder reiseforsikringer. 

Før din reise med oss, tilbyr vi deg en reiseforsikring som heter Sport. Denne forsikringen er spesielt for ski- og snowboard-kjørere. Forsikringen dekker både deg og ditt leide eller eget utstyr som du tar med på reisen. Forsikringen er et komplement til reiseforsikringen som er på din innboforsikring, hvilket innebærer at du må ha en hjemmeforsikring med reisebeskyttelse for å kunne få Reiseforsikring Sport. 
 

For deg og ditt utstyr

Du velger reiseforsikring Sport hvis du vil beskytte ditt utstyr.

✓ Erstatning ved stjålet, skadet eller forsinket utstyr
Vi erstatter deg med likverdig utstyr hvis ditt utstyr går i stykker, blir stjålet eller forsinket. Slik kan du fortsette med å nyte din skiferie på best mulig vis.

✓ Erstatning for ikke-utnyttet aktivitetskostnader som er forhåndsbetalt
Vi erstatter deg hvis du, på grund av sykdom eller skade, ikke kan benytte ditt heiskort, inbookede skiskole el.
 

Reiseforsikring Sport dekker din reise og deg

  • Ny reise hvis du blir utsatt for en ulykke, blir syk eller blir sengeliggende mer enn halve tiden av din reise.
  • Erstatning per dag hvis reisens formål blir ødelagt f.eks. en brukket arm eller fot på skireisen.
  • Sykehuskostnader opp till 1.500 kroner. Denne summen motsvarar egenandel i innboforsikringens reisebeskyttelse i de fleste tilfeller.
  • Ingen egenandel. Vi erstatter fra første kronen og du behøver ikke betale egenandel.
     

Hvem kan ha en Reiseforsikring Sport

  • Personer med en innboforsikring med reisebeskyttelse, og reiser i max 45 dager eller som reiser så lenge innboforsikringens reisebeskyttelse er gyldig.
  • Personers som har adresse og er bosatt i Norge og er innskrevet i norsk forsikringskasse.

Du kan enkelt anmelde en skade og ansøke om erstatning på Europeiska ERVs hjemmeside erv.se. Erstatningen settes inn på din konto innen to bankdager. Slik kan du fortsette din ferie som planlagt.